Željko Lončar

Rođen je u Zagrebu 1981. godine. Kao dizajner i grafičar aktivno radi i učestvuje na umetničkoj sceni Srbije. Po završetku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru grafika i oprema knjige sa prijateljima osniva Turbosutra dizajnersko-konceptualnu grupu sa kojom izlaže po srbiji i okolnim zemljama.

 

Učestvovao je u organizaciji većih umetničko-dizajnerskih projekata kao što su Laserski samit jeftine grafike koji okupljaju veći broj dizajnera mlade generacije iz srbije i Evrope. Takođe je član grupa Silkskrin i Flomasters sa kojoma izlaže i promoviše medijum grafike i dizajna kroz brojne izložbe i projekte, kao što su interaktivna izložba YU&YOU u Muzeju istorije Jugslavije, Kosmička nepravda u ustnovi kulture Parobrod, Ko nije za sebe nije ni za drugoga i druge.

 

Trenutno živi u Beogradu gde radi kao predavač grafičkog dizajna na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti.