Ana Kraš

Rođena u Beogradu 1984. godine. Trenutno živi i radi u Nju Jorku gde je angažovana na različitim autorskim i naručenim projektima. Njena interesovanja se kreću u domenu fotografije, dizajna nameštaja instalacija u prostoru i kolaborativnih projekata.