Ian Trajlov

Ian Trajlov (Ivan Aranđelović) je rođen u Nišu 1989. godine. Kao član NVO "Dečija duga" snimao je kratkometražne filmove i učestvovao na mnogim međunarodnim festivalima. Uporedo sa tim pokazuje interesovanje za grafički dizajn. Samouki graficki dizajner, trenutno živi u Beogradu, radi kao freelancer najviše u domenu logotipa i brendinga. Slobodno vreme posvećuje samostalnim projektima.