Ivan Marković

Ivan Marković je nazavisni istraživač, arhitekta, dizajner i umetnik baziran u Beogradu. Završio je Beogradsku dizajnersku školu i studirao arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.