Karin Sunvisson

Rođena u Švedskoj, aktivna kao ilustrator i grafički dizajner sa master diplomom francuske nacionalne škole primenjenih umetnosti u Parizu (ENSAD).
Bavi se uglavnom ilustracijom tekstova, a usavršila se u izradi realnih crteža i tehnici sito štampe. Sarađuje sa brojnim organizacijama u Srbiji i Evropi.