Krsto Radovanović

Rodjen je 1988. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka pri Departmanu za arhitekturu. Nakon završenih osnovnih studija zajedno sa kolegama osniva arhitektonski i dizajn studio Modelart arhitekti u okviru kojeg uspešno rade od 2009. godine. 

 

Aktivno je učestvovao na mnogim radionicama i na brojnim regionalnim i međunarodnim izložbama medju kojima je najvažniji Salon arhitekture u Novom Sadu gde je osvojio prvu nagradu za Najbolje izvedeno enterijersko rešenje za 2013. godinu.

 

Interesuje se za savremenu arhitekturu što upotpunjuje kroz praktični i eksperimentalni rad, ali i teorijski diskurs, što je rezultiralo radom na većem broju arhitektonskih konkursa, istraživačkih radova i izložbi, samostalno i u timu.