Marija Bjelić

Živi i radi u Beogradu, gde je rođena 1990. godine. Diplomirala je 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Zanima je projektovanje kroz proces prevođenja nematerijalnih odnosa u opipljive. Učestvovala je na domaćim i međunarodnim konkursima, radionicama i izložbama, među kojima se izdvajaju "Almost Transparent Blue" na Malta Design Week-u 2014, učešće na radionicama EASA (Europe Architecture Students Assembly) kao član srpskog tima 2013. i 2014, posebno priznanje na konkursu "Made In Crisis" platforme, i treće mesto na arhitektonskom konkursu opštine Stari grad za trg u blizini OŠ Mihajlo Petrović Alas.