Marija Ratković

Rođena 1982. godine. Arhitekta, dizajnerka i teoretičarka. Završila je interdiciplinarne doktorske studije na programu Teorija umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

U teorijskom radu, bavi se politikama savremene umetnosti i arhitekture, filmom i kinematografskim aspektima pejzaža.

Sarađuje sa brojnim umetnicima i umetničkim kolektivima u zemlji i inostranstvu. Izlaže od 2006. godine.

 

Učestvovala je na brojnim radionicama, konferencijama i umetničkim projektima (Kultura sećanja, Umetnost i/ili Politika, Matemi reasocijacije/WIEYTH, Jednoga dana/MSUB, Centre for Research Architecture, Goldsmiths University of London, Share Conference, What is my Citizenship/Graz, I have it all/Alkatraz, Ljubljana, Azil/Galerija 73, Umetnik kao publika/Rex, Chewing and spitting/Parobrod, BDW, BINA, Mikser, Grafički Dizajner: Autor ili Univerzalni vojnik/DOB, KC Grad, Salon arhitekture/MPU Beigrad…

 

Jedna od osnivačica Inicijative za savremenu umetnost i teoriju i novomedijske platforme AWOL. Radi kao arhitekta u studiju Innovo Consulting.