Nebojša Matković

Rođen je 1981. godine u Subotici. Nakon završetka studija zainteresovao se za grafiku i dizajn koji je ubrzo iz hobija prerastao u profesiju. Danas živi i radi kao freelance grafički dizajner i ilustrator u Novom sadu. U proteklom periodu saradjivao je sa mnogobrojnim agencijama i organizacijama, kako na komercijalnim tako i na neprofitnim projektima.