Uroš Obradović

Rođen u Beogradu 1988. Diplomirao je grafički dizajn na Univerzitetu Singidunum 2012. Po završetku studija učestvovao je na mnogim internacionalnim takmičenjima za industrijski dizajn i dizajn pakovanja, na kojima je osvojio brojne nagrade. Radi kao freelance grafički dizajner specijalizovan za dizan pakovanja i etiketa. Saradnik je firme Strawberry energy za koju je radio dizajn proizvoda Strawberry Mini Rural i Strawberry Africa Tree.