O nama

Nova Iskra

Nova Iskra
Nova iskra je jedinstveno mesto susreta vodećih kreativnih profesionalaca, i kompanija otvorenih ka inovativnim pristupima poslovanju i razvoju proizvoda.

Šta radimo


Mi upravljamo dizajnom i primenjujemo inovacije u cilju ostvarenja novih vrednosti u sferama kreativnog poslovanja, edukacije, društvenog razvoja i jačanja lokalnih zajednica.

Kako radimo


Naša svestrana platforma koristi proces dizajna kao polazište za razvoj ideja, projekata i usluga koje rešavaju probleme, a razvijaju ih jedinstveni, transdisciplinrani timovi sačinjeni od vodećih stručnjaka, profesionalaca i kreativaca.

Zašto radimo


Koristimo progresivne ideje i iskustva iz kreativnog domena kao sredstvo za jačanje, unapređenje i razvoj malih i srednjih preduzeća, javnog sektora i društva u celini. Odlučni smo u svojoj misiji da afirmišemo mlade talente, i da im pružimo priliku da budu vodeći akteri promena i lokalnog ekonomskog rasta, zajedno sa kompanijama, preduzetnicima i liderima koji dele naše vrednosti.

Naše vrednosti

Naše vrednosti

Zajednica

· naša profesionalna zajednica
· naša lokalna zajednica
· kao vrednost
· kao potencijal

Inovacija

· u dizajnu
· u poslovanju
· u procesu
· u razmišljanju

Otvorenost

· za promene
· za sve kreativne discipline
· za izazove
· za greške

Odgovornost

· prema našoj mreži kreativaca
· prema klijentima i rokovima
· prema dizajnu kao profesiji
· prema lokalnoj zajednici

Integritet

· našeg tima
· naše vizije i vrednosti
· autorstva
· ideja
 
Pridružite se našoj mreži profesionalaca i kreativaca - bilo da ste dizajner, kompanija, predavač, preduzetnik, organizacija, ekspert ili javna institucija. Budite slobodni da nas kontaktirate ili posetite!

Šta je Nova Iskra?

Šta je Nova Iskra?

Nakon više od dve i po godine priprema, dizajn inkubator NOVA ISKRA je 6. decembra 2012. godine zvanično otvorio vrata svog multifunkcionalnog radnog prostra površine 350 m2 u centru Beograda.

Grupa menadžerai preduzetnika u kulturi sa raznolikim, decenijskim iskustvom u lokalnim, regionalnim i međunarodnim projektima razvila je jedinstvenu platformu koja integriše tri glavna nivoa aktivnosti - pionirsku COWORKING inicijativu u regionu Jugoistočne Evrope; INOVACIONU PLATFORMU koja obuhvata edukativne programe i lokalne i međunarodne projekte iz polja kreativnosti, inovacija i društveno odgovornog dizajna; i konačno, usluge i trening programe iz domena KREATIVNOG POSLOVANJA, koji su namenjeni savremenim kompanijama i klijentima, dizajnerima i preduzetnicima.

Naš COWORKING segment podržava mlade profesionalce iz različitih sfera dizajna pružajući im na korišćenje jedinstven, kompletno opremljeni radni prostor za do 20 članova, po izuzetno povoljnim uslovima. Za više informacija o uslovima i prostornim resursima, molimo vas da posetite coworking stranicu.

Kroz INOVACIONU PLATFORMU promišljamo, iniciramo, razvijamo, dizajniramo i realizujemo različite angažovane, edukativne i programe društvenog razvoja. Obrazujemo, obučavamo i povezujemo socijalna preduzeća sa kreaticima kako bi ostvarili njihove pune potencijale. Nudimo inovativna rešenja namenjena javnim institucijama, društvenim akterima, ali i tržišno orijentisanim kompanijama.  

Kroz fokusiranje na domen KREATIVNOG POSLOVANJA težimo ka ostvarenju uslova za kvalitetne i uspešne saradnje između kreativnih profesionalaca i kompanija, uz medijaciju iskusnog tima Nove Iskre. Bilo da govorimo o jednom proizvodu ili redizajnu pakovanja, ili o stratreškom razvoju čitave kompanije, servisa ili brenda, Nova Iskra je spremna da uloži svoje pune kapacitete.

Naši članovi

Naši članovi
Nova iskra radi i sarađuje sa velikim brojem privatnih i javnih institucija, kao i sa stalno-rastućom mrežom od preko 250 kreativnih pojedinaca iz regiona Jugoistočne Evrope. Svi naši saradnici deo su jedne od naše tri različite mreže članstva:

DESIGNERS LAB

Designers lab je naša najuža i najbliža mreža saradnika. Do 20 dizajnera različitih profila, koje biramo svakog decembra na osnovu otvorenog konkursa, dobijaju priliku da koriste pogodnosti radnog prostora Nove Iskre na bazi mesečne članarine, i da taj prostor dele sa menadžmentom Nove Iskre. Designers Lab je namenjen podršci mladih kreativaca koji su na početku svojih karijera i imaju potrebu za profesionalnim radnim prostorom, razmenom iskustava i susretima sa potencijalnim klijentima i predstavnicima industrije.

CREATIVE HUB

Creative hub je naša najšira i najvrednija zajednica od preko 250 kreativnih profesionalaca iz širokog polja disciplina - od web dizajna ili programiranja, preko dizajna proizvoda i usluga sve do uređenja enterijera, arhitekture, vizuelnih komunikacija, brendinga, dizajna pakovanja ili razvoja interaktivnog sadržaja. Istovremeno okuplja arhitektonske i dizajn studije i druge profesionalce koji daju doprinos našim programima kao predavači, spoljni saradnici ili učesnici.

INDUSTRY HUB

Industry hub okuplja mala i srednja preduzeća aktivna u domenima biznisa i proizvodnje. U saradnji sa članovima, organizujemo trening programe, studijske posete za dizajnere i profesionalne razmene, istovremeno ističući ulogu i značaj dizajna i kreativnosti u razvoju, proizvodnji, marketingu i prodaji proizvoda i usluga. Na ovaj način, želimo da pomognemo lokalnim kompanijama da izgrade svoj put ka međunarodnim tržištima.

Menadžment tim

Menadžment tim

MENADŽMENT TIM NOVE ISKRE čini naš dizajn inkubator jedinstvenim, spefičnim i efikasnim. Pažljivo odabrani tim menadžera sa raznolikim iskustvom spreman je da odgovori na bilo koji projektni zadatak sa pouzdanim i inventivnim rešenjima, opipljivim rezultatima i ugodnim, ali besprekornim radnim procesom.

Generalni menadžer
Marko Radenković
Rođen 1984. godine u Beogradu, diplomirao na FDU, smer menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture, gde je trenutno angažovan kao asistent. Jedan je od osnivača FISTa, producent Laserskog samita jeftine grafike, jedan od organizatora 45. Oktobarskog salona, 40. BITEF Festivala i brojnih drugih događaja.
Designers Lab menadžer
Miljan Peljević
Rođen 1979. godine u Beogradu. Producent i mendžer u kulturi. Osnivač organizacije Kultur Akt i producent studija DIGIMEDIA. Učestvovao u osnivanju i realizaciji festivala, koncerata, pozorišnih predstava, spotova, izložbi, kao i drugih sadržaja iz oblasti kulture i zabave.
Projektni Koordinator
Neda Šorak
Završila Fakultet dramskih umetnosti, a iskustvo je stekla na internacionalnim festivalima i na izradi strateških dokumenata za razvoj kulture. Aktivna je u okviru nekoliko organizacija kao što su Academica, Dis-patch i Nova Iskra. Najčešće radi kao izvršni producent kulturnih događaja, istraživanja, izložbi i festivala.
Programski menadžer
Relja Bobić
Nezavisni autor, kustos, menadžer u kulturi i konsultant. Osnivač kolektiva Belgradeyard Sound System i festivalske platforme i udruženja Dis-patch, čiji je umetnički i izvršni direktor. Povremeno aktivan kao DJ, muzičar, novinar, predavač i prevodilac.
GM Pacific Region Office
Nikola Grujic
Rođen 1983. godine u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru Menadžment i produkcija u kulturi. U toku dosadašnje karijere učestovao na realizaciji više projekata iz oblasti kulture, umetnosti i multimedije. Ljubitelj dizajna i novih tehnologija.
Projektni menadžer
Aleksandra Savanović
Aleksandra Savanović, diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje mastera stekla na Institutu za sociologiju Freie Univerzitetu u Berlinu. Kao programska i projektna koordinatorka, stručna saradnica i autorka radila je na mnogobrojnim projektima sa fokusom na kulturu i umetnost, rodnu politiku, i marginalne grupe.
In-house Designer
Olga Jorgačević
Rođena 1990. godine u Beogradu. Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, odsek grafički dizajn, završila je 2013. godine. Izlagala na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Trenutno radi kao grafički dizajner za Dizajn inkubator Nova Iskra.
Design Library koordinator
Tamara Todorić
Rođena 1983. u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu Politecnico di Milano, smer Dizajn enterijera, gde je završila i Master studije. Diplomirala na smeru Unutrašnja arhitektura na Akademiji Lepih Umetnosti, na kojoj radi kao asistent na predmetu Urbani dizajn. Kao projektant i dizajner, radila na brojnim projektima u Milanu, Londonu i Beogradu.
Projektni koordinator
Minja Bogetić
Rođena 1987. godine, apsolvent je Menadžmenta umetničke produkcije na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Do sada je bila angažovana na projektima iz domena filma. Trenutno se bavi razvijanjem strategije komunikacije u okviru Dizajn inkubatora Nova Iskra.
Projektni koordinator
Kristijan Šujević
Rođen 1986. godine u Rovinju, Istra. Apsolvent Menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture u Beogradu. U dosadašnjoj karijeri, kao producent i izvršni producent, učestvovao u realizaciji i organizaciji brojnih pozorišnih predstava, te različitih pozorišnih, filmskih i muzičkih festivala i konferencija.
Creative Hub menadžer
Nana Radenković
Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, profesor na FMK i inicijator projekta za decu KidsPatch. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi poput Muzeja savremene umetnosti, ViceVerse, Filmskog centra Srbije, Centra za kulturnu dekontaminaciju, Dis-patch festivala i mnogih drugih.