Od dizajna do fabrikacije

08 Jun 2017

Nova Iskra ima zadovoljstvo da predstavi predavanje Vesne Stojaković i Bojana Tepavčevića, predavača na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koji su aktivni u okviru Centra za digitalni dizajn, osnovanom pri ovom fakultetu.

 

Centar za digitalni dizajn je osnovan 2014. godine pri Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, i posvećen je razvoju, istraživanju i primeni savremenih tehnologija u arhitekturi, urbanizmu i dizajnu. Cilj ovog centra je bavljenje izučavanjem, definisanjem i rešavanjem aktuelnih problema u arhitekturi, sa fokusom na oblasti digitalne fabrikacije i produkcije, 3D modelovanja, robotike, arhitektonske geometrije, digitalizacije i vizulaizacije, programiranja i drugih srodnih pristupa.

 

U okviru predavanja Od dizajna do fabrikacije: parametarski dizajn i CNC fabrikacija, Vesna Stojaković i Bojan Tepavčević će nastojati da nam približe upotrebu savremenih digitalnih alata za generisanje nesvakidašnjih, novih dizajnerskih rešenja. Iako se složena i neuobičajena dizajnerska rešenja često povezuju sa komplikovanom izradom, korišćenjem savremenih tehnologija ona se mogu jednostavno i efikasno napraviti od ekonomičnih i široko dostupnih proizvoda, kao što su paneli na bazi materijala od drveta, metala, plastike ili stakla. U okviru predavanja, fokus će biti usmeren na kreiranje složenih formi od pomenutih materijala.

 

Vesna Stojaković je diplomirala 2004, a doktorirala 2011. godine u oblasti arhitekture. Zaposlena je na FTN u Novom Sadu od 2005. godine. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu. Učestvuje u nastavi iz oblasti primene digitalnih alata u arhitekturi i dizajnu - arhitektonske geometrije, računarske grafike, arhitektonske vizualizacije i fabrikacije u arhitekturi. Autor je više od 50 naučnih radova i učestvovala je na mnogim umetničkim i naučnim projektima iz ove oblasti.

 

Bojan Tepavčević je vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam pri FTN u Novom Sadu. Predavao je kao gostujući profesor na Unitec Institute of Technology u Oklandu na Novom Zelandu 2014. godine, a u Novom Sadu na fakultetu predaje niz predmeta iz oblasti primene digitalnih tehnologija i izrade fizičkih modela u arhitekturi i umetnosti. Autor je brojnih naučnih radova kao i nekoliko knjiga na srpskom i engleskom jeziku. Učestvovao je u nekoliko projekata i izložbi međunarodnog karaktera sa radovima iz pomenute oblasti.


Predavanje Od dizajna do fabrikacije: parametarski dizajn i CNC fabrikacija, Vesne Stojaković i Bojana Tepavčevića biće predstavljeno u četvrtak 8. juna u 18h. Ulaz je slobodan.

 

www.arhns.uns.ac.rs/cdd

www.arhns.uns.ac.rs/digital